AG AI AR BE BL BS FR GE GL
ZH GR
ZG JU
VS LU
VD NE
UR TI TG SZ SO SH SG OW NW